Duurzaam

In Westdorpe teelt De Westerschelde op dit moment op een oppervlakte van 8ha drie kleuren paprika’s zonder een gasaansluiting op het bedrijf. Daar waar tot voor een paar jaar geleden de industrie hun installaties nog moesten koelen in het milieu wordt dit nu gedaan door de productie van gezonde groenten.

Slimme , duurzame glastuinbouw

Kwekerij De Westerschelde heeft ervoor gekozen zich te vestigen in het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland, glastuinbouw Terneuzen. De Westerschelde onderscheidt zich van andere producenten door de wijze waarop de kassen verwarmd worden en de CO2 voor de groei van het gewas wordt toegediend.

De warmte en de CO2 zijn feitelijk 'afval' van de naastgelegen Yara fabriek. Daar waar dit tot voor kort nog het milieu in verdween, worden ze nu gebruikt om paprika’s mee te kweken. Het is zelfs zo dat Kwekerij De Westerschelde niet beschikt over een gasaansluiting, dat is uniek in de glastuinbouw.

Door gebruik te maken van steenwol als groeimedium voor de planten is ook hier gekozen voor een duurzame oplossing. Na het teeltseizoen wordt de steenwol verzameld en weer gerecycled.

Alle overtollige watergift wordt opgevangen, ontsmet en vervolgens weer hergebruikt zodat er geen meststoffen in het milieu belanden.

Ter bestrijding van diverse plagen die een paprikagewas kunnen aantasten gebruikt De Westerschelde biologische bestrijders om een evenwicht in het gewas te creëren. Een aantal voorbeelden zijn tegen trips wordt orius en swirski uitgezet. En ook voor spint, luis, varenrouwmug en mineervlieg wordt gekozen voor een ecologisch verantwoorde bestrijdingswijze.

In het gebied is ook een klein opleidingscentrum gevestigd voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Hier kunnen ze eerst eens 'snuffelen’ aan de tuinbouw om vervolgens door te kunnen stromen. Ook bij De Westerschelde werken inmiddels mensen die op deze wijze gelukkig weer een baan hebben gevonden.

Bij De Westerschelde maken we ook soms gebruik van mensen die een beperking hebben en die werken bij Dethon. Deze mensen kunnen we inzetten voor eenvoudige werkzaamheden.

Milieukeur

Sinds kort is kwekerij De Westerschelde milieukeur gecertificeerd. Hierin is De Westerschelde bijna uniek in de paprikateelt in Europa en dus wie de meest verantwoorde paprika’s wil kopen, moet bij De Westerschelde zijn.

Belangrijkste pijlers om het certificaat te mogen voeren:

- energiezuinig
- goed personeelsbeleid
- reductie gewasbeschermingmiddelen
- duurzaam omgevingsbeleid
- afvalstromen onder controle
- gesloten waterhuishouding
- biologische bestrijding maximeren


Voor verdere uitleg verwijzen wij naar de website www.milieukeur.nl

De zon

Bent u geïnteresseerd in de bijzonder duurzaam geteelde rode, gele, groene en oranje paprika's van Kwekerij De Westerschelde? Deze zijn te koop bij veiling ZON. Voor info kunt u contact opnemen met veiling ZON op het nummer +31 (0)77 3239999.

Standaard worden ze verpakt in de 5 kg doos van veiling ZON, echter zijn in overleg alle verpakkingen mogelijk.

Kwekerij De Westerschelde is lid van telersvereniging Pamosa, de vereniging van paprikatelers aangesloten bij veiling ZON.

Dit bedrijf is als lid aangesloten bij de GMO-erkende telersvereniging ZON, de verkoop van onze producten geschiedt uitsluitend via ZON.